about術前術後照

 • 028

  縫雙眼皮

  • 縫雙眼皮
  • 縫式提上眼瞼肌矯正
  • 隱痕眼袋
 • 027

  縫雙眼皮

  • 縫雙眼皮
  • 縫式提上眼瞼肌矯正
 • 026

  重修雙眼皮

  • 重修雙眼皮
  • 割雙眼皮
 • 025

  割雙眼皮

  • 割雙眼皮
 • 024

  割雙眼皮

  • 提上眼瞼肌
 • 023

  眼袋重修

  • 外開眼袋手術
 • 022

  外開眼袋手術的女性術前術後照

  外開眼袋

  • 外開眼袋
 • 021

  提上眼瞼肌手術的女性術前術後照

  提上眼瞼肌

  • 左眼割式提上眼瞼肌
 • 020

  提上眼瞼肌

  • 縫式提上眼瞼肌矯正
  • 雙眼縫式重修雙眼皮